Letölthető dokumentumok

Házirend (rövid kivonat)

1.A bölcsőde naponta reggel 6.00–tól 8.00–ig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 8.00 – 8.30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek.
A gyermek hazavitelére este 17.30 – ig van lehetőség.

2.A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.

3.A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott illetve a gyermekeken levő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
A bölcsődében a gyermekek saját ruhájukban tartózkodnak, szükség esetén pótruhát biztosítunk.

4.A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 fok és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.

5.Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

6.Ha a szülő a gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradás okát 48 órán belül közölje a bölcsődevezetővel, helyettessel vagy a kisgyermeknevelővel.

7.A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl, a gondozónő – szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék.

8.Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

9.A bölcsődei térítési díjat és az étkezési díjat a következő hónapban utalással kell fizetni. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

Napirend

A kisgyermek számára nagyon fontos a folyamatos és rugalmas napirend, továbbá elengedhetetlen ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és nyugodt lehessen.
A napirenden belül egymásra épülő események érzelmi biztonságot, kiszámíthatóságot nyújtanak a gyerekek számára. Az összeállításánál figyelembe kell venni a gyermek fejlettségét, életkorát, szükségleteit, illetve az időjárást.

Fontos: Mielőtt még bölcsődébe kerül a gyermek, már előtte igazítsuk a napirendjét az intézmény napirendjéhez annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb lehessen a beszoktatás. Ez a gyerek mindennapjait könnyíti meg.


6.00 A gyermekek átvétele, szabad játék.
8.00 - 8.30Reggeli (gondozási műveletek elvégzése, szabad játék)
9.30-10.00Tízórai.
Időjárás függvénye: öltöztetés, udvari játék, szabad játék.
11.00Bejövetel az udvarról (gondozási művelet, szabadjáték)
11.30Ebéd
12.00-től Alvás, pihenő idő
14.45Ébredés, uzsonna
Szabad játék, hazaadás
17.30Az utolsó gyermek hazaadása a bölcsődéből.

Legoptimálisabb esetben: séta a szülőkkel, vacsora, játék, fürdés és 8 órakor egy esti mesét követően alvás.

A bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendje